” Σύμφωνα με τα σχόλια της συνειδητοποίησα πως είχε πλήρως καταλάβει τι ακριβώς ήθελα να πω και κατάφερε να προτείνει πανομοιότυπες εκφράσεις στα Αγγλικά που εγώ δεν θα μπορούσα να σκεφτώ.” Sofia

Caesar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s